#

MAKLUMAT PELAYANAN

Inspektorat menyatakan siap dan sanggup melaksanakan standar

    sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 

Pelanggaran atas maklumat ini 

akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku

                                                          Polewali, 27 Juli 2022

                                                                                                                                   Inspektur,


                                                                                                                                   H. Ahmad Saifuddin., S.H.,MM

                                                                                                                                   Pangkat : Pembina Utama Muda

                                                                                                                                   NIP. 19651231 200003 1 084